Kde všude se betaglukan nachází

betaglukan-reishi
Reishi – Ganoderma lucidum

Glukany jsou veliké molekuly (polymery) složené z množství jednoduchých sacharidů (cukrů) – glukózových jednotek. Jednotlivé glukózy jsou v nich pospojovány zejména beta/1,3/ glukozidovou vazbou. Proto jsou označovány jako beta /1,3/-D glukany.

V přírodě se s nimi setkáváme jako se základními složkami buněčných stěn některých bakterií, kvasinek, prvoků a vyšších hub (bazidiomycét). Z nich se různým způsobem izolují a připravují ve formě dietetických nebo léčivých přípravků. Tyto pak podle svého původu dostávají různá jména, např. Lentinan, Schyzophilan, Curdlan apod. Nejrozšířenější jsou přípravky, jejichž základem je glukan izolovaný z kvasinek Sachcaromces cerevisia.

Mezi nejbohatší zdroje betaglukanů patří obiloviny – oves a ječmen, mnoho druhů hub, kvasinky a mořské řasy. Aby betaglukan skutečně působil na imunitní systém, je ovšem potřeba ho izolovat a vyčistit. Pouhou konzumací potraviny bohatých na betaglukany nelze terapeutického účinku čistého betaglukanu docílit.
Betaglukany lze izolovat z různých přírodních látek. V Asii se například betaglukany většinou izolují z medicinálních hub jako shiitake, reishi, coriolus. Je to hlavně díky tomu, že léčivé houby jsou tam součástí léčitelství po celá tisíciletí.

Čistota betaglukanu

Různé druhy glukanů mají různou molekulovou váhu a i různou 3D strukturu a stupeň řetězení. Od toho se odvíjí jejich biologická aktivita. Pro účinnost je zcela zásadní čistota betaglukanu. Čím vyšší procento čistoty, tím lepší účinek.

Typy betaglukanu

Existuje několik odlišných typů glukanů s různou mírou aktivity. Ovšem většina z nich je inertní a používá se jako výživa či potravina. Nejaktivnější a proto nejdůležitější druh glukanů je beta /1,3/, beta /1,6/-D glukan.

Glukany z obilovin mají nejjednoduší strukturu z lineárními beta (1,3;1,4) D-glukany.
Glukany z kvasinek a určitých druhů bakterií mají strukturu s rozvětvenými (1,4;1,6) D-glukany.

Většina výzkumů v Evropě se soustředila na betaglukany izolované z obilí nebo různých druhů kvasinek. Optimální svým účinkem a šířkou záběru se zdá být betaglukan získaný kvasinek druhu Sacharomyces cerevisie. I z evolučního hlediska má tento betaglukan k našemu organismu blízko – díky používání těchto kvasinek při pečení chleba nebo výrobě piva.