Aktivace makrofágů

Na membránách makrofágů existují určité receptory, které dovedou tyto glukany zachytit. Obvykle jde o receptory, které rozeznávají zhruba sedm sacharidových jednotek. Význam této interakce spočívá především v aktivaci makrofágů, které zajišťují nespecifickou imunitu. Receptory makrofágů jsou tvořeny skupinami proteinů, které se vyskytují od počátku zrání těchto buněk v kostní dřeni i během jejich diferenciace. Zralé makrofágy se nacházejí ve všech tkáních včetně centrálního nervového systému. Dojde-li k setkání makrofágu s betaglukanem, molekula se naváže na makrofág prostřednictvím specifického receptoru a makrofág se aktivuje.

Fagocytární transport

betaglukan
Proces fagocytózy

Po perorální aplikaci přípravku s účinnou látkou dochází k postupnému průchodu glukanu přes žaludek beze změny až do střeva. Ve střevě je dostatek specifického enzymu beta-1,3-D-glukanózy, který může glukan štěpit. Pomocí receptorů makrofágů v intestinální stěně je beta-1,3-D-glukan vychytáván. Díky receptorové interakci dojde k okamžité aktivaci makrofágů, která se zpětně přenáší do lokálních lymfatických uzlin (Payerovy pláty) a stejně jako při přirozené prezentaci antigenu se uvolňují cytokiny, které následně indikují celkovou aktivaci imunitního systému. Tento mechanismus se označuje jako fagocytární transport.

Podle mechanismu účinku lze očekávat rychlý nástup účinku již po 2 hodinách od perorálního podání.

Posílení imunity a léčba kostní dřeně

Takto vysoce aktivované makrofágy jsou schopny zničit vše, co do organizmu nepatří a ohrožuje ho. Od různých bakterií až po opotřebované nebo zmutované rakovinné buňky. Imunitnímu systému v tom pomáhají protilátky a částice tzv. komplementu, které se navážou na nefunkční buňky. Tím dojde k jejich označení, a makrofágy aktivované díky receptorové interakci je mohou zničit.

Tento mechanizmus se uplatní také při léčbě kostní dřeně poničené v důsledku ozáření nebo chemoterapie. V těchto případech betaglukany v tělním oběhu stimulují prostřednictvím receptorů buněk kostní dřeně jejich dělení. Díky rychlejšímu dělení se buňky kostní dřeně obnoví mnohem rychleji a s tím odezní únava, nechutenství nevolnost.