Aby se účinky jakékoliv látky potvrdili, je třeba vykonat dostatečný počet klinických zkoušek a to trvá většinou dlouho řadu let. Ale o betaglukan se zajímají výzkumníci ve velkém množství zemí už několik desítek let. Proto mnoho studií už proběhlo nebo probíhá se zajímavými výsledky, které potvrzují to, na co přišel doktor Louis Pillemer v roce 1940, a tým doktora DiLuzia v šedesátých letech minulého století viz Historie glukanů.

Studie betaglukanu probíhají i v nemocnicích

Celá řada studií již probíhá přímo v nemocnicích. Mnoho studií se týká použití betaglukanu při léčbě nádorů. V Kentucky jde o studii na pacientech trpících rakovinou plic, v Norsku zkoušejí účinek betaglukanu u pacientů s rakovinou krku a Non-Hodgkinovým lymfomem. Na americké Mayo Clinic testující roli glukanu u leukémií a, nebo u pacientů s neuroblastomem. Na té samé klinice se zkoušejí účinky glukanu použitého jako podpora vakcíny proti rakovině plic.

V americkém ústavu Sloan-Kettering  probíhají klinické studie beta glukanu k podpoře léčby neuroblastomů. Podobné studie sledující účinky glukanu na rakovinu plic probíhají v Kentucky, účinky na rakovinu střev zase sledují klinické zkoušky na Filipínách.

V Německu probíhá studie z yeast glukanem podávaným s protilátkami u pacientů s různými typy lymphomů. Výsledky ukázaly zvýšení účinků z 37 procent (při samotném podání protilátek) na 64 procent (betaglukan+protilátky).

Studie s betaglukanem probíhají i v oblasti chronických civilizačních onemocnění jako diabetes (cukrovka) a nebo snižování cholesterolu.

Velmi nadějně též vypadají studie, které sledují účinnost betaglukanu na alergie nebo vliv na snižování únavy a fyzického stresu u těžce pracujících a vrcholových sportovců ve fázi intenzivního tréninku. Výrazné zlepšení se dostavilo během pouhých čtyř týdnů.

Účinek betaglukanů se zkouší i u dětí. Byl prokázán velmi dobrý účinek u respiračních nemocí.

Z výše uvedených údajů je jasné, že glukan pomalu ale jistě přechází z laboratoří do nemocnic. Zájem o klinické zkoušky neznamená pouhou snahu výrobců lépe propagovat své výrobky, ale především zájem lékařů, kteří biologickým účinkům glukanů začínají věřit. Chvíle, kdy glukan přestane být „pouhým“ potravním doplňkem a stane se oficiálním lékem (jak je tomu již 30 let v Japonsku), se výrazně příblížuje.