Betaglukan vs. Covid-19: Souhrnná studie naznačila zajímavé skutečnosti

Podle všeho se pandemie Covid-19 zatím nechystá na ústup. Vědci proto hledají každou možnost, která zajistí zvrat. Především jsou to výzkumy ohledně očkování. Vedle toho vědci provádějí ale i další studie. Souhrnná studie zkoumala vliv betaglukanů na infekci Covid-19. Co zjistila?

O souvislosti betaglukanů a infekcí toho bylo již napsáno hodně. Tým profesora Yun Jana shrnul vědcovy dlouhodobé zkušenosti a zabýval se využitím betaglukanů jako antivirotika. Výhodou betaglukanů je snadné užívání a mizivé vedlejší účinky.

Betaglukany mají vliv na dobrou imunitu

Betaglukany patří mezi polysacharidy. Můžeme je najít v buněčných stěnách hub, některých obilovin, kvasinek a bakterií. Jejich vliv byl hlavně zkoumán ohledně virových infekcí a ukázala se jejich prospěšnost v případě dýchacích cest. Ta se projevila i u dětí a starších osob s chronickými respiračními problémy. Dalším kladným jevem byl i fakt, že se snížil krevní tlak, což je významný faktor při zvládání infekcí Covid-19.

Covid-19

O viru SARS-CoV-2 se ví, že se váže na buňky (v plicích, srdci, ledvinách, močovém měchýři) promocí enzymu ACE-2 (angiotensin-converting enzyme 2). Na změnu reagují buňky nespecifického imunitního systému, především makrofágy, protože jsou citlivé na infekci (mívají na svém povrchu receptor ACE-2). Důsledkem je pak vyšší programovaná buněčná smrt (apoptóza) a následné odstraňování mrtvých buněk. Důležitá jsou tedy co nejvíce aktivované makrofágy, a právě při tom je užitečná imunostimulační činnost betaglukanů.

Význam plicních makrofágů a betaglukan

Pro boj s infekcí Covid-19 se jako nesmírně důležité ukázaly především plicní makrofágy. Jedna studie prokázala, že mohou být k vyšší aktivitě trénovány právě betaglukanem. Betaglukan může být velmi důležitý pro stimulaci imunitních buněk k rychlejšímu odstranění viru, zároveň může jeho vliv spočívat při aktivaci a vyzrávání adaptivních komponent imunitní odpovědi.

Důležité je také pochopení mechanismů, jak imunitní systém funguje proti covidové infekci. Ukázalo se, že velký význam mají vrozené imunitní odpovědi. Při jejím selhání vznikne hyperzánět s vysokou hladinou chemokinů a cytokinů, což nastává u velmi závažných průběhů. Pro využití při finálních stádiích nemoci není využití betaglukanu vhodné.

Vědci pracovali s pojmem trénovaná imunita (TRIM). Podle autorů studie vede betaglukan k aktivaci makrofágů, dendritických buněk a NK buněk. Důsledkem je vyšší základní odpověď na virovou infekci, a pak i adaptivní odpověď B a T lymfocytů. Onemocnění je kratší a méně závažné.

Betaglukan má různé antivirové vlastnosti a podle autorů studie by mohl být prostředkem, jak napomoci imunitní odpovědi proti SARS-CoV-2. Tak by bylo možné předejít závažným průběhům tohoto onemocnění. Betaglukan se jeví jako levný a bezpečný způsob, jak podpořit imunitní odpověď.

Využití betaglukanu při onemocnění Covid-19 autoři souhrnné studie předpokládají jako způsob prevence a zároveň pro mírnění nízké a středně závažné průběhy této choroby. Pro jednoznačné stanovisko je třeba klinických studií a stanovení zdrojů a dávek. Vědci se domnívají, že je důležité odlišovat obecné imunostimulační účinky a účinky, které byly vyvolány indukcí TRIM.

Zdroj:
Anne Geller and Jun Yan. Could the Induction of Trained Immunity by β-Glucan Serve as a Defense Against COVID-19?, Front Immunol. 2020; dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7372085/

Jak vybrat kvalitní betaglukan