Betaglukany – jak mohou pomoci při chřipce a respiračních onemocněních

Chřipka a další respirační onemocnění mají právě své období. Tedy nastává doba, kdy si s nimi bude muset většina z nás nějakým způsobem poradit. Způsobů je mnoho. Smysl má využívat hned několik preventivních opatření, jedním z nich mohou být i betaglukany. Jaký je jejich význam v tomto období?

Co jsou betaglukany?

Vyvážená strava s dostatkem vitamínů, minerálů a dalších důležitých složek, je základem péče o zdraví. K tomu připočítejme další faktory, jako je pohyb, otužování, relaxace a máme základní mix. Ale vraťme se ke stravě, konkrétně k betaglukanům. Tyto látky jsou součástí ovesných vloček, pivovarských a pekařských kvasnic, ale i třeba hub. Pokud ale chceme využít co nejvíce jejich vlivu na organismus, má smysl poohlédnout se, kromě pestré stravy, i po doplňcích v podobě betaglukanů.

Beta-glukany jsou vlastně polysacharidy. Podle zdroje, ze kterého byly získány se liší molekulární strukturou. Vědci ale při zkoumání docházejí k výsledku, že je vlastně jedno, kterého jsou původu. Jejich vliv je velmi podobný.

Biologický vliv glukanů je již dobře znám a patří sem například snížení hladiny stresu, snížení hladiny cholesterolu, ale i posílení antiinfekční imunity. Předklinický výzkum a výzkum na lidech zjistil, že betaglukany působí kromě jiného i jako imunostimulátory. (1)

Betaglukany a chřipka

Při testování na myších s chřipkou H5N1 byly 2 týdny podávány alfa a beta-glukany z různých druhů hub. Dobré výsledky byly dosaženy díky lepší imunitní odpovědí, a tudíž pak došlo k nižší virové zátěži. Kromě toho zvířata nehubla a nezvyšovala se jim tolik teplota. (1)

Ze studií na zvířatech můžeme zmínit i selata, která byla infikována prasečí chřipkou a dostávala betaglukan z kvasinek Saccharomyces cerevisiae. Toto podání vedlo ke zmenšení plicní léze a také poklesla rychlost množení viru vzhledem ke zvířatům z kontrolní skupiny. (2)

Betaglukany a respirační onemocnění u lidí

Také byly provedeny klinické studie na lidech, kteří měli respirační choroby a dostávali betaglukany, konkrétně z pekařských kvasnic. Tyto Saccharomyces cerevisiae jsou pro náš organismus velmi přirozené.

V klinické studii z roku 2013 byly v prvním případě na 182 mužích a ženách srovnáván vliv betaglukanu s placebem u symptomů onemocnění horních cest dýchacích po dobu 28 dnů po maratonu, v druhém případě byly 60 mužům a ženám hodnoceny změny ve slinném imunoglobulinu A po 50 minutách namáhavé jízdy na kole. Účastníci dostávali 10 dnů betaglukan (250 mg/den), nebo placebo. Studie ukázala, že betaglukan může snížit symptomatické dny onemocnění horních cest dýchacích a zlepšit slinný imunoglobulin A (slizniční imunitu). (3)

Stále častěji se mluví o tom, že stres hraje roli u řady onemocnění imunitního systému. V randomizované, dvojitě zaslepené studii byl po 90 dnů podáván betaglukan ženám vystaveným mírnému psychickému stresu. Výsledkem byl pokles počtu příznaků respiračních onemocnění. Kromě toho se zlepšila celková pohoda. (4)

V další randomizované, dvojitě zaslepené studii vědci porovnávali účinky 16týdenní konzumace 900 mg betaglukanu denně. Jednalo se o 299 mužů a žen s častými infekcemi horních cest dýchacích. Zkoumaným osobám poklesla závažnosti fyzických příznaků infekce horních cest dýchacích. Navíc se zlepšil krevní tlak i nálada. (5)

Je vidět, že co se týká vlivu betaglukanů na respirační onemocnění, jedná se o perspektivní látky. Betaglukan je třeba vybírat s ohledem na jeho čistotu a dobré je vědět, že se jím nedá předávkovat.

Jak vybrat kvalitní betaglukan

Zdroj
1) Vaclav Vetvicka, Jana Vetvickova. Glucan supplementation enhances the immune response against an influenza challenge in mice. Ann Transl Med. 2015 Feb; 3(2): 22. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4322159/
2) K Jung, Y Ha, S-K Ha, D U Han, D-W Kim, W K Moon, C Chae. Antiviral effect of Saccharomyces cerevisiae beta-glucan to swine influenza virus by increased production of interferon-gamma and nitric oxide. J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health. 2004 Mar;51(2):72-6. Dostupné z https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15030604/
3) Brian K McFarlin, Katie C Carpenter, Tiffany Davidson, Meredith A McFarlin. Baker’s yeast beta glucan supplementation increases salivary IgA and decreases cold/flu symptomatic days after intense exercise. J. Diet Suppl. 2013 Sep;10(3):171-83. Dostupné z https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23927572/
4) Shawn M Talbott, Julie A Talbott. Baker’s yeast beta-glucan supplement reduces upper respiratory symptoms and improves mood state in stressed women. J Am Coll Nutr. 2012 Aug;31(4):295-300. doi: 10.1080/07315724.2012.10720441. Dostupné z
5) Tanita Dharsono, Karolina Rudnicka, Manfred Wilhelm, Christiane Schoen. Effects of Yeast (1,3)-(1,6)-Beta-Glucan on Severity of Upper Respiratory Tract Infections: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study in Healthy Subjects. J Am Coll Nutr. 2019 Jan;38(1):40-50. Dostupné z https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30198828/