Funguje suplementace betaglukany proti stresu? Studie přinášejí pozitivní zprávy

Betaglukan proti stresu

Pro velkou část populace vyspělých zemí je stres součástí každodenního života. Co když se ale dlouhodobý vnitřní boj s vnějším napětím odrazí na zdraví a negativně ovlivní chod imunitního systému? Studie ukazují, že betaglukan může v kombinaci s dalšími látkami od potíží účinně ulevit.

Krátkodobý a dlouhodobý stres

Se stresem se lidstvo potýká už od pradávna. Naši předkové znali stres hlavně jako reakci na události bezprostředně ohrožující život nebo zdraví. V dnešní době má stres mnoho dalších podob. Probouzí v nás pocity úzkosti, bezmoci, strachu, nejistoty, způsobuje únavu a celkové napětí. Mezi časté stresory patří problémy ve vztazích, v zaměstnání, finanční tíseň, ale i přehnaná očekávání a tlak na výkon.

Zatímco s krátkodobým stresem se organismus zvládne vypořádat relativně dobře – naopak díky němu dokáže zažehnat nebezpečí a ohrožení – dlouhodobý chronický stres představuje vážnou hrozbu pro fyzické i duševní zdraví.

Stres jako hrozba pro imunitní systém

Pokud je organismus vystaven dlouhodobé stresové zátěži, imunitní systém je nadměrně zatížen a ztrácí svou schopnost efektivně bojovat proti vnějším vlivům. Podle vědců jde tedy boj se stresem ruku v ruce s podporou imunitního systému. Jakým způsobem toho dosáhnout?

Některé bioaktivní molekuly mohou mít synergické účinky při stimulaci imunitního systému a snížení stresu. Pro ty, kteří dávají v suplementaci přednost přírodním látkám, představují betaglukany účinné řešení, jak obranyschopnost povzbudit.

Jedna ze studií se soustředila na zkoumání účinků kombinace resveratrolu, betaglukanu a vitamínu C na snížení stresu. Výsledky ukázaly, že ve srovnání se suplementací jednotlivých složek dokázala tato třísložková kombinace nejlépe snížit symptomy související se stresem, včetně snížení hladiny kortikosteronu (hormonu, který se uvolňuje při stresu).

Betaglukan proti stresu

Jiný výzkum porovnával účinky čtyř různých typů betaglukanů na imunitní reakce vyvolané stresovou zátěží. Studie byla provedena na myších, které byly po různé časové intervaly vystavovány chladu. Zjistilo se, že všechny perorálně podávané betaglukany pomohly obnovit stresem podmíněný pokles imunitní reakce. Úroveň aktivity se mezi jednotlivými typy betaglukanů lišila. Výsledky však ukázaly, že betaglukany obecně mohou snižovat hladinu kortikosteronu v organismu, a naopak stimulovat produkci cytokinů (molekul, které ovlivňují imunitní systém).

Zdroje:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21048809/
https://www.mdpi.com/1420-3049/19/9/13724
https://www.lekarna.cz/clanek/stres-10-tipu-jak-se-ho-zbavit/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *